VELKÝ PLÁN NA DVĚ VOLEBNÍ OBDOBÍ – SPOLEČNÝ PROGRAM PRO LOUNY

PRAMEN LUNA (PŘIPRAVUJEME)

Máme v Lounech něco unikátního. Jmenuje se to Pramen Luna. Má podobné vlastnosti jako slavné prameny v zahraničí (Vichy – Francie), je zásaditý a spíš než na pití se hodí proti atopickým exémům a plísním na nehtech u nohou. Proč jej více nevyužíváme v lékařství? Proč nepostavíme malé lázně s ordinací balneologie?

Zatím vždy zůstalo jen u slibů a u „uvidíme“. A my jsme SPOLEČNĚ odhodlaní k  zahájení kroků k realizaci projektu, který by významnou měrou přispěl v  Lounech k věhlasu, posílení turistického ruchu v  oblasti zdravotnictví (dermatologie) a  k dobru zdraví obyvatel obecně. Nyní je pramen s v evropském měřítku unikátním složením díky péči Zeisovy nadace doveden do areálu lounské nemocnice, kde je zakončen keramickou kašnou. Na cestě je ještě zřízeno odběrní místo v Domově pro seniory. V zájmu dopravení léčivé vody do nemocnice bylo redukováno zhlaví vrtu, aby se zvýšil přeliv o cca 4m. Toto zredukování má za následek snížení teploty pramene a částečně i snížení vydatnosti. Koneckonců tak jako tak, blahodárný pramen stejně na obou místech drtivou většinu času teče bez užitku do kanálu (což není zadarmo, protože město platí stočné!).

Bývalý ředitel (bývalé) lounské nemocnice a známý lékař Bořek Zasadil dlouhodobě bojuje za uznání lounského pramene jako prostředku k léčebným procesům (jde mu především o léčbu chronických ran) a v Lounech patří k nejhorlivějším zastáncům jeho používání městem. Ten ovšem poukazuje na nutné legislativní úpravy a akci města, které by mělo vzít využívání pramene „pod svá křídla“ – plnit zákonné podmínky pro využívání! To město Louny dělat musí, ale fakticky nedělá. Administrativní a legislativní kroky jsou potřeba k oběma nápadům na využívání pramene. Nejsme utopisté ani megalomani. Víme, že nevybudujeme z Loun druhé Karlovy Vary. S dobrými vztahy s ministerstvem zdravotnictví jsme ale motivováni a připraveni hledat shody mezi skupinami zastánců pramene pro ten či onen účel a zasadit se o to, aby město Louny dokázalo zdroj LN-1, jak se nazývá z technického pohledu, mnohem lépe využívat pro prospěch svých obyvatel a sebe sama.

Ruku v ruce s konečně proaktivní přístupem k prameni a jeho využívání jde samozřejmě další kámen úrazu – je nutné přistoupit aktivně k propagaci pramene a k řádné a cílevědomé péči o něj.