Městská radnice, vedená uskupením ANO, SPD, ČSSD a Lounských patriotů, se rozhodla zvýšit bezpečnost v ulicích.To je samo o sobě nepochybně skvělá zpráva. Jak se dozvíte dále v článku, Louny Společně rozhodně zvyšování bezpečnosti v ulicích fandí. V podání koalice to má ale jednu zásadní vadu na kráse – totální ztrátu soukromí.

Radnice se rozhodla, že rozšíří počet městských kamer na 28 ze současných 16. To už představuje významné riziko pro naše soukromí. Viditelné označení, že je místo monitorováno, přitom v ulicích chybí. Radnice se zřejmě nechala příliš unést volebním programem Lounských patriotů slibujícím zavedení utopického špehovacího systému. Ten by kontroloval chování občanů na veřejnosti a automaticky posílal strážníkům všechno, co by bylo nějakým způsobem podezřelé. Naštěstí je to technicky nemožné. Dokonce ani pracovník policie z kamery neumí posoudit, jestli člověk do člověka strčil, nebo to byl kapsář, který právě kradl – ⁠natož pak aby to zvládla umělá inteligence. Nabízí se odstrašující příklad Číny, která podobný systém využívá k perzekuci svých občanů na základě politických důvodů. Obsahuje skutečně možný a reálně fungující systém na rozpoznávání tváří. Argumenty k zavedení byly pořád ty stejné –⁠ zaklínání se údajnou bezpečností.

U nás Čína ale evidentně nestačí – sice nemáme sledování obličejů, v jistém ohledu se však jde ještě dál. Kam až naše paměť sahá, neslyšeli jsme o tom, že by dokonce v Číně pořizovali mobilní kamery nasazované v ulicích podle aktuální potřeby. Ale možná, že tuhle technologii taky mají. Pokud ano, tak jsme se jim přinejmenším vyrovnali, a to může považovat za úspěch skutečně málokdo. To potom totiž vážně hrozí naprostá ztráta soukromí po celém veřejném prostoru v celém širém městě nebo tam, kam má kamera dosah. Nikdy si nikdo nebude moct být jist, kdo ho sleduje, i s případným rizikem zneužití. A přesně tohle radnice zamýšlí –⁠ pořídí také přenosné kamerové systémy, které bude nasazovat po městě, jak se jí zlíbí. 

Jistě, „kdo nic špatného nedělá, nemusí se bát,“ zazní od zastánců podobných konceptů, které připomínají v důsledku tak trochu čínskou totalitu.Je ale míra kriminality v Lounech skutečně tak vysoká, aby byl ospravedlněn takový kalibr, jako je absolutní ztráta soukromí? V Lounech je za rok 2020 (od ledna do listopadu 2020, novější data nejsou) index kriminality 115 (to znamená 115 zjištěných skutků na 10 tisíc obyvatel za uvedené období) a Louny se řadí k nejbezpečnějším okrskům v širokém okolí, na což se můžete podívat na přiložené mapě a níže v tabulce. Bezpečnější okrsky najdete skutečně jen zřídka. Přesto Louny vydávají na kriminalitu enormní sumy, které se ale do statistik vůbec nijak neprojevují. V roce 2014 například město vydalo ze svého rozpočtu na kriminalitu 6,23 %, čímž se dostalo až na druhé místo celorepublikového žebříčku ve výdajích za bezpečnost! Bylo to skoro 16 milionů Kč. Oproti roku 2010 to byl dvojnásobný nárůst výdajů, do statistiky kriminality se to ale nepropsalo a kriminalita naopak narostla o 8,7 procenta. I tak zůstala ve srovnání s republikou velmi nízká! (zdroj dat). Ve výsledku to tak jsou v podmínkách Loun doslova promrhané peníze.

Radnici přitom přijde tento nákup na 5 milionů Kč v době energetické a inflační krize, kdy za každou korunu lze koupit čím dál méně. Úspory zůstávají stejné a příjmy rostou jen velmi pomalu, pokud vůbec. Radnice před několika týdny nechala zhasnout veškeré lounské památky a zaklínala se u toho nutností úspor –⁠ ušetřila několik statisíců korun při dramatickém dopadu na vizáž města pro občany i turisty. A teď ta samá radnice vyhodí 5 milionů Kč za něco, co vůbec nepotřebujeme a ještě to značně ohrožuje naše soukromí.

Mapa severozápadu ČR znázorňující barevné intenzity kriminality jednotlivých OOP - Louny jsou vyobrazeny světle, tj. s nízkou intenzitou kriminality

Louny na mapě kriminality; zdroj: https://www.mapakriminality.cz/

Podívali jsme se také, jak si stojí ostatní radnice ve městech v okolí i dál, co se týče počtu kamer. Jak si stojí naše město ve srovnání s nimi? Podívejte se do tabulek. V tabulce vlevo je uvedená statistika, o které jsme se už zmiňovali –⁠ Louny patří k těm bezpečnějším městům v okolí. Z druhého přehledu vyplývá, že už před současným rozšířením systému byly Louny na své obyvatele daleko přísnější než daleko problémovější města. Po současném nákupu dalších kamer je přísnost ještě nesmyslnější, což nás utvrzuje v otázkách, jestli je to skutečně adekvátní opatření na tak nízkou kriminalitu, kterou ve městě máme.

Žebříček kriminality:

Žebříček počtu kamer v poměru na spáchané zločiny:

Sledované město Index kriminality pro město a okolí (OOP) – Leden až listopad 2020
Teplice 360
Most 321
Chomutov 285
Beroun 226
Mělník 179
Klášterec n/O 173
Bílina 163
Žatec 152
Litvínov 148
Kadaň 146
Roudnice n/L 142
Podbořany 139
Slaný 129

Louny

(po změně)

115

Louny

(před změnou)

115
Libochovice + Lovosice 103
Postoloprty 90
Sledované město Počet kamerových bodů (aktuální k) Index kriminality pro město a okolí (OOP) – Leden až listopad 2020

Počet kamer na počet přestupků spáchaný v dané lokalitě v roce 2020 v přepočtu na tisíc obyvatel (výpočet)

Libochovice + Lovosice 32 (2021) + 50 (2018) 103 8
Bílina 64 (2019) 163 3,9
Roudnice n/L 52 (2023) 142 3,7
Most 94 (2023) 321 2,9
Postoloprty 23 (2021) 90 2,6
Chomutov 75 (2015) 285 2,6

Louny

(po změně)

28 (2023) 115 2,4
Litvínov 34 (2023) 148 2,3
Žatec 30 (2023) 152 1,9

Louny

(před změnou)

16 (2022) 115 1,4
Podbořany cca 20 (2020) 139 1,4
Slaný 18 (2019) 129 1,4
Kadaň 21 (2023) 146 1,4
Mělník 23 (2023) 179 1,3
Teplice 44 (2019) 360 1,2
Beroun 23 (2023) 226 1
Klášterec n/O 15 (2023) 173 0,9

Poznámky: index kriminality je vztažen na celé obvodní oddělení policie (OOP), zahrnuje tak i kriminalitu okolních obcí; Libochovice spadají pod OOP Libochovice, tyto dvě města jsou tedy uvedena společně; v některých zdrojích není jasné, jestli se mluví o kamerových bodech nebo kamerách

Kamerový systém může být dobrým pomocníkem pro snížení kriminality –⁠ v odůvodněném rozsahu pro potvrzené rizikové lokality, za dodržení podmínek transparentnosti. Čeho je ale moc, toho je příliš. Tak razantní rozšiřování kamerového systému nad rámec míst, kde byla očekávaná prospěšnost systému prokázána skutečně vysokým stupněm trestního jednání, je hazard se soukromím občanů. Přitom bylo na příkladu Loun z roku 2016 prokázáno, že není žádná souvislost mezi počtem kamer ve městě a mírou kriminality. Pořizování mobilních kamerových systémů je tak třeba úplně odmítnout. Zvlášť, pokud k nim nebude existovat veřejně přístupná mapa plánovaného nasazení a sledovaná místa označená informačními tabulkami. V ulicích by mělo být jasné a viditelné označení všech prostor, které jsou sledovány kamerovým systémem, aby byli občané i přespolní bezprostředně a férově informováni o tom, že se pohybují ve sledovaném prostoru. Kromě toho měl být už dávno hotový systém vizualizace kamer v mapě na webu, což na oficiálních stránkách stále zcela chybí. Udělat takovou mapu přitom zabere třeba na Google Maps půl hodiny a podobných služeb je mnoho na výběr.

Bezpečnost v ulicích je pro Louny Společně vážné téma. Proto jsme ve svém programu pro roky 2022-2030 uvedli kroky, které povedou ke skutečnému snížení kriminality (nebo udržení její nízké úrovně). Nikoliv ale za cenu přemíry kamer a ztráty soukromí. Pět milionů Kč se například dalo investovat přímo do městské policie, která by pak mohla posílit přítomnost strážníků v kritických lokalitách. Náš další program můžete vidět v doprovodné infografice.

Citace volebního programu z oblasti bezpečnosti koalice Louny společně

Článek za Louny společně zpracoval Pavel Nadolecki