Dne 4. února 2024 oznámili Pavel Nadolecki a Petr Felix Šťastný, předseda a místopředseda Komise pro energetiku a životní prostředí, společně s opoziční koalicí Louny společně, která je do funkcí nominovala, svou rezignaci. Toto rozhodnutí přichází po několika zásadních změnách ve fungování komise.

Jedním z hlavních důvodů rezignace byl dlouhodobý střet s novou tajemnicí komise, která byla zároveň i nově jmenovanou energetickou manažerkou, což vytvářelo prostor ke konfliktům. Jakkoliv se městu jevilo toto spojení nejprve výhodné, problém nastal ve chvíli, kdy komise začala komentovat nedostatky v energetické koncepci, jejíž přípravu energetická manažerka vedla. Mírnění naší kritiky potom leckdy zahrnovalo i porušování jednacího řádu komise.

Nepřekonatelné výzvy potom nastaly s nedávnou změnou jednacího řádu rady města a se změnou rozložení politické odpovědnosti Tato změna omezuje možnost komise ovlivňovat a obhajovat své návrhy před radou, a dala naopak další možnost tajemnici korigovat účinnost našich výstupů a závěrů.

Zatímco situace ohledně nezvládnutého střetu zájmu se jevila po jednání s radou jako řešitelná, paralelní zavedení nových pravidel zodpovědnosti a jednacího řádu pro nás představoval rozhodný krok, jelikož ani samotná výměna tajemnice by neřešila ztrátu kompetencí.

Přestože jsme přesvědčeni, že nová komise bude mít díky novému uspořádání o mnoho těžší pohnout zamrzlými ledy městského rozvoje v oblasti energetiky a životního prostředí, věříme, že na naší vizi moderního a ohleduplného města naváže a bude se snažit přinášet další ambiciózní vize. Za nás můžeme podotknout, že jsme hrdí na to, co se nám podařilo za ten rok a čtvrt dosáhnout.

Rozjeli jsme diskuzi o mozaikové seči, která sice zatím není politicky podporována, ale vedla k pilotnímu projektu přeřazení některých ploch do extenzivní péče, což má pozitivní dopad na biodiverzitu a estetiku města. Také jsme se angažovali v otázkách zeleně, kde jsme například iniciovali vytvoření koncepce dřevin, nebo v otázkách energetické efektivity. Iniciovali jsme projekty solárních elektráren a zelených střech na městských budovách, snažili se vytvářet prostředí otevřené nadčasovým myšlenkám.

Ačkoliv se snažíme vysvětlit důvody našeho odstoupení z komise, je na místě zároveň také říct, že kromě těch výzev posledních několika měsíců měla komise za sebou rok bezvadného fungování pod předchozí tajemnicí paní Ivetou Jungovou, která byla velkým vzorem a pomocníkem. Během této doby jsme potkali mnoho skvělých lidí a probrali mnoho zajímavých nápadů, z nichž ty nejlepší jsme předložili radě, která je až na okrajové výjimky přijala. Děkujeme všem těmto lidem za inspiraci a Radě za férovou spolupráci a pevně věříme, že další komise bude pokračovat v dobré práci.

Jménem Louny Společně:

Pavel Nadolecki, bývalý předseda komise

Petr Felix Šťastný, bývalý místopředseda komise

Iva Hluštíková, zastupitelka

Radek Miličevič

Citace volebního programu z oblasti bezpečnosti koalice Louny společně