Musíme i z pozice města napravit, jak hospodaříme v krajině. V našem případě jde zejména o intenzivní zemědělství a s tím spojené neudržitelné zacházení s půdou, vodou a hnojivy a ve městě typické zpevňování povrchů a zbytečná zástavba – to je vidět na realizaci mnoha projektů v Lounech za poslední roky. Tam, kde s větším užitkem může posloužit travnatá plocha, louka nebo dřeviny se zbytečně dávají dlaždice a beton. Ozelenění ulic je dnes nutné, ale musíme dbát na vhodné typy zeleně a nesmíme zanedbat následnou péči o ně. V nakládání s odpady a ve spotřebě zdrojů zejména chci přispět k podpoře osvěty obyvatel města všech generací.

Chci maximálně podpořit místní soběstačnost v Lounech – v co nejvíce ohledech je to možné, hlavně v místním zemědělství, popř podpora místních obchodů, které využívají lokální suroviny. To celé může probíhat například podporou reklamy a propagace od města, které by se mělo postavit také za místní zahrádkáře a přispět na kompostery, podpořit výsadbu alejí původních ovocných stromů (to lze realizovat i na obecních pozemcích) nebo realizaci komunitních zahrádek.

Mojí prioritou je zavedení udržitelného rozvoje města a okolí. A rozhodující v tomto směru jsou občané a jejich volba. Současnost nám ukazuje, že je to cesta životně nutná.