Bioodpad z domácností + spadané listí + posečená tráva + prošlé potraviny z obchodů a restaurací + kaly z čističky odpadních vod + odpad z okolního zemědělství = ekologické a ekonomicky výhodný příspěvek k řešení energetické krize.

Pokud výše uvedené suroviny zpracujeme v bioplynce, získáme tím zdroj plynu nejen pro vytápění, ale i provoz veřejné a soukromé dopravy a třeba i výrobu elektřiny.

V polabské obci Kněžice je to již od roku 2006 realitou. Obec je energeticky soběstačná a teplo i elektřinu si díky bioplynce, které v zimním období pomáhá kotelna na biomasu, opravdu vyrábí sama. Díky tomu mají její občané už 16 let stejnou cenu tepla. A ta je několikanásobně nižší než v okolních obcích. V minulých letech dotační politika v zemi výstavbě bioplynek příliš nepřála. Proto u nás vznikly od roku 2012 jen 2 bioplynové stanice.

Situace se změnila počátkem roku, kdy vznikl nový zákon o podporovaných zdrojích, který opět zavádí rámec pro podporu obnovitelných zdrojů. Není ovšem dotažen do konce. Chybí notifikace a cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Potřebujeme, aby byl zákon dokončen – pak by i Louny mohly za výhodnějších podmínek postavit svou bioplynku a mít levnou a ekologickou elektřinu a teplo.

Petr Felix Šťastný a Iva Hluštíková