Dominika menzelová: Je třeba podpořit lokální produkci potravin, správný přístup k městské zeleni a šetrné hospodaření v krajině

Dominika menzelová: Je třeba podpořit lokální produkci potravin, správný přístup k městské zeleni a šetrné hospodaření v krajině

Musíme i z pozice města napravit, jak hospodaříme v krajině. V našem případě jde zejména o intenzivní zemědělství a s tím spojené neudržitelné zacházení s půdou, vodou a hnojivy a ve městě typické zpevňování povrchů a zbytečná zástavba – to je vidět na realizaci...